Jan en Bauk Pries - van der Meer

Dit is Jan Eelzes Pries, geb. Koudum 18 nov. 1877, daar ovl. 7 juni 1931, zoon van Eelze Elias Pries en Ittje Annes Feenstra, trouwt Koudum 9 sept. 1904 Bauk van der Meer uit Molkwerum, dochter van Tjemme Douwes van der Meer en Jaai Cornelis de Roos. In hetzelfde jaar kocht Jan voor 671 gulden de smederij aan de Smidsweg 1 in Koudum, op een openbare verkoping. Hij vestigde zich op 16 mei van dat jaar als hoef- en grofsmid en was ook kachelmaker. 's Ochtends in alle vroegte werd door Jan het smidsvuur aangestoken. Hij was de smid in Koudum waar de paarden werden beslagen en waar de wielen van de paardenwagens werden gerepareerd (foto beschikbaar gesteld door Marie Bergsma-Pries).

Een foto van de kinderen van Jan E. Pries uit 1911. Hierop Eelze, geb. 1906; Tjemme, geb. 1909, ovl. op 20 jarige leeftijd; Anne, geb. 1910, en Jaai, geb. 1905. De zonen Ids en Rxx zijn geboren na het maken van deze foto, die beschikbaar is gesteld door Marie Bergsma-Pries).

Anne Pries als marineman (foto beschikbaar gesteld door Marie Bergsma-Pries).

Trouwfoto van Ids Pries en Fopje Hoekema, genomen op 21 mei 1943 (onvangen van Marie Bergsma-Pries). Ids was in 1928 een van de oprichters van voetbalclub Unitas, later SV Oeverzwaluwen. Hij was keeper en dat heeft hij lang volgehouden. Voor zijn werk was hij chauffeur bij de ZWH-busonderneming. In die hoedanigheid zien we hem dikwijls op de foto's van de diverse reisjes, zoals hier in 1962 toen hij met Nij Libben onderweg was naar het Wereldmuziekconcours in Kerkrade (dia van Jaap A. van der Veer).