Sybolt en Wiepk de Jong - Hoekema

Ter gelegenheid van hun verloving lieten Sybolt de Jong en Wiepk Hoekema deze foto maken.

Gezin van Sybolt H. de Jong en Wiepk de Jong-Hoekema en hun kinderen v.l.n.r.: Ruurdtje Ruth, Ulfert, Hendrik en Wietske Deze foto zal omstreeks 1948 gemaakt zijn (ontvangen van Hindrik de Jong). Sybolt is een zoon van aannemer Hendrik de Jong en Wietske Wiersma en volgde zijn vader op in de zaak aan de Havenkade.

Dit zijn Hindrik de Jong en zijn zus Ruurdje omstreeks 1946, en rechts Hindrik maar dan ong. twee jaar later. Hindrik de Jong heeft alles met de totstandkoming van dit album te maken.

Marinus van der Meer stjoerde dizze foto fa de betonstortploech fan Fa. S.H. de Jong by de brêge van Vierhuis, omstreeks 1962. It binne Sip Smits, Jan Westra, Herre Beimin, Sip de Jong, Bauke Smid, Lieuwe de Jong en Cees van der Zaag. Marinus hearde ek by de ploech, mar ien moast de foto meitsje. Brêgen bouwe wie ien fan de spesjaliteiten fan de firma. De oare foto is makke by de trouwerij fan Jappie en Akke Bergsma - de Jong. Syn kollega's foarmje in earehaach en bringe hulde mei it ark.

Het pand aan de Havenkade waar het bouwbedrijf was gevestigd.

Aan de Onderweg op nr. 1 verrees een groot nieuw bedrijfsgebouw, waar anno 2018 Emmaus is gevestigd en waar de fotograaf Ulfert de Jong stond.

Na Sybolt kwam zoon Ulfert in de zaak als derde generatie. Hij bouwde het bedrijf uit met accommodaties voor winterstalling, aan de Tille.