Romke en Baukje de Jong

Romke Douwes de Jong (1902-1987) was getrouwd met Baukje de Vries (1903-1953) die in Warns is geboren. Na het overlijden van Baukje hertrouwde hij met Jantje Kuipers (1919-1977). De vier kinderen van Romke en Baukje: Douwe (1928), Sjoukje (1930), Geeske (1939) en Sietie (1941).
Het winkeltje van Romke en Baukje aan de Hoofdstaat. Op de middelste foto staat Romke ijsco's te verkopen, dit was een van zijn bezigheden. Om de kost te verdienen naast de verkoop uit de winkel, heeft hij ook met de petroleumkar gelopen en bezorgde hij weekbladen. De foto rechts toont Romke zoals mensen die hem gekend hebben zich zullen herinneren. Foto's ingestuurd door Jan Kooi, de man van Sietie.
Links, Sietie en Geeske en rechts de groep van de Zondagsschool van de Doopsgezinde kerk.