Pieter en Akke de Jong - Kemker

3 mei 1939, Pieter de Jong, geb. Koudum 20 jan. 1915, zoon van Wytze de Jong en Jantje Visser, trouwt Akke Kemker, geb. Koudum 1914, dochter van Jan Kemker en Befke de Boer.

Leeuwarder courant 8 nov. 1951.

Na de MULO in Koudum slaagde Piet voor het toelatingsexamen van de zeevaartschool in Harlingen. In 1932 haalde hij zijn diploma en ging op zijn zeventiende jaar als stuurmansleerling op de 'Orania' naar zee. Vanaf 1933 voer hij op verschillende schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (S.M.N). In 1934/1935 haalde hij zijn 3e rang en het marconistendiploma en ging bij de K.N.S.M, de St. Mij. 'Oostzee' en opnieuw de S.M.N. varen. In april 1940 ging Piet naar zee om pas in 1945 thuis te komen. In de oorlogsjaren bevoer Piet alle zeeën op schepen van de S.M.N., maakte veel landingsoperaties mee, voer enige tijd op het M.S. Oranje dat toen hospitaalschip was en haalde in 1943 zijn 1e rang. Hij ontving in 1943 voor betoonde moed in de 'hel van Bougie' (Noord-Afrika) het Bronzen Kruis uit handen van Koningin Wilhelmina. Na de oorlog werkte hij eerst in Eindhoven bij Philips, vervolgens werd hij loodscommissaris in Hoek van Holland. In 1948 vertrok het gezin naar Egypte toen Piet loods werd bij de Suez-kanaalmaatschappij. Eerst woonden ze daar in Port Foead bij Port Saïd, later in Port Tewfick bij Suez. In 1956 kwam het gezin terug naar Hoek van Holland door de Suezkanaal-crisis. Piet werd Noordzee-loods en daarna examinator bij het CBR. In 1965 keerden Piet en Akke terug naar Friesland. Bron: Wim Buis.

Pieter (1915-2001) en Akke (1914-2002) vonden hun laatste rustplaats bij de Koudumer Martinikerk.

1952, Port Tewfick, Egypte. Piet was loods op het Suezkanaal. In 1956 is het gezin weer terug gekomen naar Nederland.  V.l.n.r.: Akke met Janny op de arm, Bep, Wytze en Piet. Ontvangen van Janny Kalsbeek-de Jong, Mantgum.