Sjoerd en Marie Haitsma - de Vlugt

Sjoerd en Marie Haitsma met Grietje. Ontvangen van Susanne de Boer-Postma.

Hierbij stuur ik U een foto die in het bezit is van mijn schoonmoeder Grietje de Boer-Haitsma. Op de foto staan haar ouders Sjoerd en Maria Haitsma-de Vlugt. Op de achterkant van de foto staat de datum: 30 september 1931. De foto is gemaakt bovenaan de Beukenlaan op de kruising met de Bovenweg en Smidsweg. Sjoerd Haitsma is altijd een groot liefhebber van paarden geweest. Ontvangen van Susanne de Boer-Postma, Winsum Fr.

Foto van het gezin van Sjoerd en Marie uit 1954. Boven v.l.n.r.: Grietsje, Sjerp en Tetsje. Onder v.l.n.r.: Sjoerd, Jappie en Marie. Ontvangen van Susanne de Boer-Postma.

juni 1956, de familie voor It Earmhús waar Sjoerd en Marie armvader en -moeder waren.  Rechts een foto uit 1964, op vakantie in Voorthuizen voor het zomerhuisje; v.l.n.r.: Sjoerd en Marie Haitsma, Germen en Tjitske Hoekstra en Meke en Rein Hoekema (ingestuurd door Jappie en Feddy Haitsma). 
6 juli 1949, rechts is Grietje. Ontvangen van Susanne de Boer-Postma.

Jappie Haitsma in 1965 als trommelaar bij de TD in Utrecht. Optocht 1963, Feddy en Jappie de kabouters zijn Ype en Marja Haytema.

Feddy Feenstra tussen de beantjes met op de achtergrond de Easte, de stelpboerderij is nummer 17.

Het gezin van Wiebe en Tetje Haytema-Haitsma. Boven v.l.n.r.: Ype, heit Wiebe en mem Tetsje. Onder v.l.n.r.: Sjoertsje, Marja en Lia (beide foto's ingestuurd door Jappie en Feddy Haitsma).