Jan Gras, slachter

Voor het pand Hoofdstraat 59, waar Jan Gras zijn slagerij had. V.l.n.r.: Jan de Bos, Gerrit van der Heide, Pieter Hoekema en Jan Gras. Pieter was de slagersknecht die later met de dochter Trienke (Trijntje) van Jan Gras zou trouwen en slager in Hindeloopen werd. Collectie G. Koopmans.

Hoofdstraat 59, het pand naast de Doopsgezinde kerk toen de slagerij van Jan Gras nog volop in bedrijf was. Na Jan had zoon Uilke de zaak en daarna is de zaak overgenomen door Harmen en Schoutje de Boer-Boschma. Toen zij verhuisden naar de Hoofdstraat werd het pand het woonhuis van Ulbe Yntema (foto beschikbaar gesteld door Meindert de Boer). De advertentie stond in de Balkster coutant van 15 dec. 1947, ontvangen van Herman Melchers.