Aart en Hinne Hogeveen - de Boer

Aart en Hinne, uitbaters van Café Spoorzicht. Zij was weduwe van Joute Ferwerda (1900-1939) toen ze in 1942 trouwde met Aart Hogeveen (1915-1977), uit Sliedrecht, waterfitter van beroep en tijdelijk in Koudum werkzaam bij de aanleg van de waterleiding. 

Hinne Hogeveen - de Boer (27 nov. 1905-6 juli 1996) in de deuropening van Spoorzicht en rechts met haar kleindochter Hennie Klein in 1975 op de foto gezet in de huiskamer van Spoorzicht.  Haar eerste man Joute was een zoon van Pieter Ferwerda, molenaar van De Vlijt te Koudum. Hinne en Joute trouwden te Koudum in 1928. Vanwege teruglopende inkomsten op de molen was vader Pieter in 1923 failliet gegaan en stond de molen te koop. Het jonge paar besloot in Amerika het geluk te zoeken en vertrok omstreeks 1928, samen met Johannes Ferwerda, een broer van Joute. Ze vestigden zich in Kenosha, in de staat Wisconsin, aan de Westkust van het Michiganmeer, waar op 25 mei 1929 dochter Tine werd geboren. Helaas werd Joute ziek in dat verre Amerika en dat heeft ertoe geleid dat Joute en Hinne in het voorjaar van 1935 met Tine, die toen bijna 6 jaar was, weer terugkwamen naar Koudum. Ze hebben toen de exploitatie van "Spoorzicht" overgenomen van Jan de Bos. Op 14 juli 1939 is Joute overleden, nog maar 38 jaar oud.

Op de foto Hinne, Tine en Joute, enkele maanden voor Joute's overlijden. De LAHANITO vond plaats in sept 1937, de advertentie stond in de speciale tentoonstellingsuitgave. De onderste advertentie stond in de Leeuwarder courant  3 april 1935.

Aart en Hinne kregen samen twee dochters: Gretha, getrouwd met Gauke Bootsma en Hennie getrouwd met Brugt Groenhof. De linker foto is in 1958 gemaakt in café Spoorzicht. V.l.n.r.: Gretha Hogeveen, Aart Hogeveen, Hinne Hogeveen-de Boer, Tine Ferwerda en Hennie Hogeveen. Tine leest hier het telegram voor dat ze toe gestuurd kregen omdat Hinne een dikke prijs had gewonnen. Van een gedeelte van dat geld is Tine naar Amerika geweest, naar haar geboorteplaats Kenosha in de staat Wisconsin. Op de rechterfoto, genomen omstreeks 1970, staan Aart en Hinne Hogeveen bij de ingang van café Spoorzicht. Ze zijn in gesprek met hun buren. V.l.n.r.: Sjouke Piers Aukema (geb. 1896-1979), turfschipper en brandstofhandelaar in ruste, Aart Hogeveen, Hinne Hogeveen-de Boer en Griet Aukema-van der Veen. 

Biljarten in Spoorzicht 1950; v.l.n.r.: Tjeerd v.d. Veer, Jelle Munniksma, Aart Hogeveen, Pieter Hiemstra en Jappie klijnstra. De foto rechts is genomen in de zomer van 1958. Klaas en Auke Schotanus uit het "Earmhûs" kwamen geregeld een borreltje drinken in Spoorzicht.

Hinne achter het orgel, ze kon enkele liedjes spelen met een hand, en rechts Aart die soms Oost-Indisch doof was. Zijn lijfspreuk was: Er zijn meer verdronken in het kleine glaasje dan in de Grote Oceaan. Aart Hogeveen overleed op 5 mei 1977. Deze beide foto's via Piet Leijenaar uit Balk.

1976, Hinne aan de stamtafel in gesprek met Jan Gras, voormalig slager aan de Hoofdstraat, naast de Doopsgezinde kerk. Jan zit icht achter een Berenburgje. Als de romer leeg was dan zei hij: "Hinne set do myn top noch ris". (In top is in "draaitol" dy't kwa foarm wol wat op in romer liket. Immen dy't net goed topsette kin is net sa handig). Op de rechter foto wordt Jan Gras persoonlijk uitgeleide gedaan door Hinne.

Even lekker in het zonnetje naast de boerderij van Aukema, Symkewal 1. Links Griet Aukema-van der Veen en rechts Hinne Hogeveen-de Boer. Ook het hondje Vlecky was mee naar buurvrouw Griet. Op de rechterfoto staan achteraan Brugt en Hennie Hogeveen-Groenhof die van 1977 tot 1987 de scepter zwaaiden in Spoorzicht. Links vooraan zit Hinne naast Griet de Bos-Gorter. Zij zat met haar man Jan de Bos van 1929 tot 1935 in het café. Foto's en informatie van Tine Klein-Ferwerda. Ingezonden door Hennie van Dijk-Klein.