Laatste raadsvergadering H-O

Foto's van de laatste raadsvergadering van de gemeente H-O, die in 1984, na een tumultueuze strijd met Workum over de locatie van het gemeentehuis, werd opgeheven. SamenĀ met Workum, Staveren en Hindeloopen, maar zonder de wouddorpen Kolderwolde, Oudega en Elahuizen, ofwel het gebied Noordwolde, ging H-O op in de nieuwe gemeente Nijefurd. Van rechs af: Anne van der Leij, Wieger Postma, Andrea Tromp, Lambertus Brandsma, ?, Broer Tilstra (secretaris), en Ties Elzenga (burgemeester) (collectie Tilstra bij HK).

In de deurpost bode Hessel Kuipers, zittend achter van links af: Woudstra, ?, ?, Ulfert de Jong, Nienke Zijlstra, ?, Gerke Veenstra (hoofd gemeentewerken). Achter de tafel: ?, ?, Sjoerdje Schaper-Algera, ?, Pieter Glastra van Loon, wethouder Bouke Yntema, en Elzenga.

Bode Hessel Kuipers schenkt de koffie in. Lambertus Brandsma uit It Heidenskip voert het woord. Naast hem zitten de raadsleden Andrea Tromp en Wieger Postma.

Raadslid Anne van de Leij overhandigtĀ pluimen aan burgemeester Ties Elzenga en diens vrouw. Achter de tafel zitten de raadsleden Sjoerdtje Schaper (PvdA), ... Warns (VVD), en Pieter Glastra van Loon (VVD).

Sjoerdje Schaper en burgemeester Elzenga.