Ambtenaren rollend materieel

Der is mar ien de baas oer de wals

Willem de Boer bestuurt en verzorgt de wals als een kapitein op zijn schip. Op de achtergrond Tj. de Haan (met schep) en G. de Vries. Foto genomen bij de aanleg van de nieuwe weg naar de Galamadammen. De wals heeft zelfs een kentekenbord: B-9966. Begint met een B, dus uit Fryslân (foto uit het gemeente archief van Nijefurd; technische gegevens van Henk Korpershoek te Strijen, die mogelijk in bezit is van deze wals). Het artikel komt uit de Leeuwarder courant van 6 aug. 1926.

Links het originele embleem van de gemeentewals, nu in bezit van Histoarysk Koudum, met dank aan Fonger Munniksma. Rechts de gerestaureerde wals van Henk Korpershoek te Strijen. Fabrikant: Barford and Perkins uit Peterborough England Type; Pioneer F8 Motor: Albion 4 cylinder benzine.

Deze scan is afkomstig uit G. Koopmans, Koudum fan doe en no, p. 167. Ipe Roosjen en Jabik Muizelaar ruilen de gevulde husketontsjes om voor een leeg exemplaar. 'Der wurdt no gouris om lake', schreef Koopmans bij deze foto, 'mar dochs wie it net sa'n gek systeem. It [de uitwerpselen] waard brûkt foar oer de tunen en it lân. No krije wy stjonksletten.' Met het laatste doelde hij op de WC's van boerderijen en huizen in het buitengebied die nog niet op het riool waren eengesloten en loosden op sloten.

De gemeentelijke 4711 express

De "tûntsje-auto' van de gemeente H.O. in 1960 bij de benzinepomp van de ZWH busdienst aan de Nieuweweg. Harmen Feenstra (l) en Jan Mensonides (r) staan klaar om een gevuld exemplaar op te laden (foto ingestuurd door Jappie Haitsma, Akkrum). 

De "Jiske-auto". Harmen Feenstra (l) en Kees Bergsma bij de vuilnisauto op de 'jiskepôlle' bij Molkwerum.