Boelgoed bij Willem Martens

 

Twee foto's gemaakt op 5 mei 1960, tijdens het boelgoed op de boerderij 'Regio Alta' van Willem Martens aan de Kerkhoflaan. Op de foto staan o.a. Ruurd Abma, Jan de Vries, W.B. Dijkstra en H. Speerstra uit Warns. Na Martens kwam Oeds Smid op deze boerderij (collectie Loes de Boer).

Het boelgoed bij Martens. De verkoping is in volle gang (ontvangen van Siep Henstra).

Deze foto lijkt gemaakt tijdens het wachten op het begin van het boelgoed. Zo'n publieke verkoping bij de boer op het erf trok altijd veel publiek. De advertentie van de notaris lokte veel kopers en kijkers. In vroeger tijden leek het soms wel een kermis door het aantal neringdoenden dat er ook op af kwam. Zij probeerden hun koopwaar aan het publiek te slijten. Als iemand aanvullende informatie heeft betreffende deze foto's dan dit graag via mail melden (ontvangen van Siep Henstra).